عضو مجازی و غیر واقعی

عضو مجازی و غیر واقعی

⚡️ عضو مجازی و غیر واقعی (ممبر) کانال تلگرام با کمترين قيمت در کشور و بالاترین سرعت

 

* بدون تبلیغات در کانال های مختلف اعضای خود را افزایش دهید.

* راه حل مناسب و عالی برای بالاتر نشان دادن ممبر کانال اعتبار کانال

* برای جذب و جوین کردن کاربران جدید در کانال شما بهترین گزینه است

* اضافه شدن ممبر کانالها در کمترین زمان ممکن

نکات عضو  مجازی و غیر واقعی

* بدون بلاک شدن کانال از سمت تلگرام

* این ممبر ها ویو( بازدید از کانال شما را نخواهند  داشت)

*اعضای وارده  دارای نام و نام خانوادگی  به همراه عکس پروفایل مناسب هر نام  و نام خانوادگی میباشد.

برای سفارش یکی از پکیج های زیر را انتخاب نمایید :